Riešenia a služby

Vývoj a prevádzka IS

Vyvíjame komplexné informačné systémy šité na mieru pre zákazníka.
Zabezpečujeme celý životný cyklus IS, od zberu požiadaviek, cez návrh riešenia, vývoj, testovanie až po uvedenie do prevádzky a zabezpečenie prevádzky.

Go4GL

Vyvinuli sme jedinečnú technológiu Go4GL, ktorá zmení Vaše textové 4GL aplikácie na moderné grafické s novým dizajnom a prvkami s garanciou zachovania všetkých algoritmov, výpočtov a biznis logiky.

EXIS - Exekútorský informačný systém

Exekútorský informačný systém je aplikácia určená pre pracovníkov exekútorských úradov. Slúži na evidenciu a realizáciu úkonov vykonávaných v rámci exekučných konaní.

NTPro – Nástroj na riadenie projektov

NTPro je systém na podporu plánovania a riadenia prác na vývojových projektoch i podpore prevádzky, uľahčuje riadenie vyplácania bonusov a prípravu podkladov pre mzdy.

IS-REIN – Systém na riadenie a nasadzovanie produktov u zákazníka prostredníctvom reinštalácií

Systém je určený na riadenie a nasadzovanie produktov u zákazníka prostredníctvom reinštalácií.

Sídlo

Novitech Tax, s.r.o.
Moyzesova 58,
040 01 Košice
 
  +421/55 3274 234
  projektova_kancelaria@tax.novitech.sk

Partneri

novitech teledom conference center
121VIEW EUROPE logo transparent BPMconsulting
ContentStore logo pflow male