EXIS - Exekútorský informačný systém

Exekútorský informačný systém EXIS je aplikácia určená pre pracovníkov exekútorských úradov. Slúži na evidenciu a realizáciu úkonov vykonávaných v rámci exekučných konaní podľa Zákona č. 233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok).

Systém EXIS poskytuje tieto základné funkčnosti: 

Elektronizácia spisu exekučného konania

Poskytuje podporu pre kompletné vedenie spisu exekučného konania v elektronickej forme. Elektronizácia spisu umožňuje rýchly prístup k dokumentom spisu exekučného konania a realizáciu úkonov v konaní bez nutnosti práce s reálnym (papierovým) spisom

Jednotný register subjektov

Implementácia jednotného registra subjektov vstupujúcich do exekučného konania znižuje riziko duplicity evidovaných subjektov v systéme.

Dokumenty a šablóny dokumentov

Poskytuje podporu na tvorbu vlastných typov dokumentov a šablón dokumentov nad rámec balíka dodávaného spolu s aplikáciou

Evidencia pošty exekučného konania

Aplikácia prepája evidenciu došlej a odoslanej pošty a evidenciu exekučných konaní. Vzájomné prepojenie umožňuje automatické generovanie údajov v exekučnom konaní na podnet udalosti evidovanej v evidencii pošty a naopak. (lehoty, hotové výdavky...)

Automatizácia výpočtov v exekučnom konaní

Automatizuje opakujúce sa výpočty s danými pravidlami v exekučnom konaní. (výpočet odmeny exekútora, priebežný prepočet čiastkových úrokov v konaní, návrh rozdelenia vymožených čiastok...)

Sledovanie lehôt v exekučnom konaní

Generuje vybrané typy lehôt pre úkony v exekučnom konaní. Znižuje riziko nedodržania lehôt zákonného postupu exekútora.

Lustrácie nehnuteľností na katastrálnom portáli

Zjednodušuje získavanie údajov o povinných. Umožňuje vykonávať lustrácie nehnuteľností na portáli katastra automaticky bez zásahu používateľa na pozadí aj bez spustenej aplikácie. Automaticky spracuje listy vlastníctva a vloží ich do databázy.

Lustrácie vozidiel

Automatická podpora lustrácie vozidiel na Polícii vrátane možností blokácie vozidiel.

Lustrácie bankových účtov v bankách

Lustrácia bankových účtov umožňuje jednoduchým spôsobom lustráciu účtov vo všetkých bankách zapojených do systému lustrácii (viac ako 20 bánk v Slovenskej republike)

Lustrácie v Sociálnej poisťovni

Prepojenie na Register obyvateľov

Prepojenie na Centrálny register exekúcií

Prepojenie na zdravotnú poisťovňu Dôvera

Demoverzia IS EXIS je riešená prostredníctvom vzdialeného prístupu na virtuálny EXIS server. Záujemcovi je sprístupnená aktuálne prevádzkovaná verzia aplikácie. Prístup k aplikácii je časovo obmedzený.
V demoverzi nie je sprístupnená funkčnosť určená pre používateľov s administrátorskymi právami. Vzhľadom k tomu v demoverzii nie su prístupné možnosti, ktoré tieto práva vyžadujú: modifikácia číselníkov, modifikácia šablón dokumentov, lustrácie nehnuteľností.

V prípade záujmu vyskúšania si práce so systémom EXIS nás kontaktujte. Zašleme vám bližšie pokyny a prihlasovacie údaje pre prácu v demoverzii nášho systému, v ktorej si môžete systém vyskúšať.

Sídlo

Novitech Tax, s.r.o.
Moyzesova 58,
040 01 Košice
 
  +421/55 3274 234
  projektova_kancelaria@tax.novitech.sk

Partneri

novitech teledom conference center
121VIEW EUROPE logo transparent BPMconsulting
ContentStore logo pflow male