nove logo na izone bulp pencil line v2.gif

Vývoj a prevádzka IS

Vyvíjame komplexné informačné systémy šité na mieru pre zákazníka.
Zabezpečujeme celý životný cyklus IS, od zberu požiadaviek, cez návrh riešenia, vývoj, testovanie až po uvedenie do prevádzky a zabezpečenie prevádzky.

Go4GL

Technológia, ktorá umožní zo “zastaralej znakovej” Informix 4GL aplikácie vytvoriť jednoduchým spôsobom “novú grafickú” aplikáciu s moderným dizajnom a modernými prvkami s garanciou zachovania algoritmov a biznis logiky aplikácií.

EXIS

Exekútorský informačný systém je aplikácia určená pre pracovníkov exekútorských úradov. Slúži na evidenciu a realizáciu úkonov vykonávaných v rámci exekučných konaní.

NTPro

NTPro je systém na podporu plánovania a riadenia prác na vývojových projektoch i podpore prevádzky, uľahčuje riadenie vyplácania bonusov a prípravu podkladov pre mzdy. Poskytuje výstupy pre zákazníkov a pre mzdové účtovníctvo. Zamestnancom umožňuje evidenciu skutočne vykonaných prác na projektoch a podpore prevádzky, avíza budúcich prác a prehľad mzdových položiek.

IS-REIN

Systém je určený na riadenie a nasadzovanie produktov u zákazníka prostredníctvom reinštalácií.

Sídlo

Novitech Tax, s.r.o.
Moyzesova 58,
040 01 Košice
 
  +421/55 3274 234
  projektova_kancelaria@tax.novitech.sk

Partneri

novitech teledom conference center
121VIEW EUROPE logo transparent BPMconsulting
ContentStore logo pflow male