IS-REIN – Systém na riadenie a nasadzovanie produktov u zákazníka prostredníctvom reinštalácií

ISRein 01Systém je určený na riadenie a nasadzovanie produktov u zákazníka prostredníctvom reinštalácií.

  • Obsahuje nástroje pre pridávanie, úpravu, vyhľadávanie a mazanie reinštalácií.
  • Generuje podklady pre automatickú prípravu reinštalácie.
  • Podporuje uniformné zadávanie požiadaviek do reinštalácie.

Systém je postavený na klient-server architektúre, kde serverom je webový server apache s podporou PHP. Dáta sú ukladané v MySQL databáze.

Vstupné požiadavky sú prednostne generované automaticky nástrojmi reinštalačného systému. V prípade potreby je možné tieto údaje zadávať operátorom cez grafické rozhranie systému.

Výstupom sú automaticky vygenerované inštalačné balíky produktov určených pre zákazníka, podkladové súbory pre prípravu reinštalácií a identifikačné údaje reinštalácií, ktoré sú sprístupnené v evidencii reinštalácií.

 

 

Sídlo

Novitech Tax, s.r.o.
Moyzesova 58,
040 01 Košice
 
  +421/55 3274 234
  projektova_kancelaria@tax.novitech.sk

Partneri

novitech teledom conference center
121VIEW EUROPE logo transparent BPMconsulting
ContentStore logo pflow male