VREF - Systém na podporu vratiek DPH v rámci EÚ

Informačný systém na podporu vratiek DPH v rámci EÚ pozostáva zo 4 základných modulov:

  • Prijatie žiadostí od tuzemských žiadateľov
  • Spracovanie a odoslanie údajov do jednotlivých členských štátov EÚ
  • Príjem žiadostí od zahraničných žiadateľov z krajín EÚ
  • Spracovanie  žiadostí od zahraničných žiadateľov z krajín EÚ

Prijatie žiadostí od tuzemských žiadateľov

Aplikácia je dostupná prostredníctvom portálu finančnej správy pre tuzemských platiteľov DPH. Umožňuje vyplnenie žiadosti na vrátenie DPH z niektorej z krajín EÚ, resp. vyhlásenia a ich podanie na elektronickú podateľňu portálu finančnej správy.

Spracovanie a odoslanie údajov do jednotlivých členských štátov EÚ

Po úspešnom prijatí žiadosti na vrátenie DPH z EÚ/vyhlásenia na podateľni finančnej správy sú vykonané kontroly na prípustnosť podania žiadosti a v prípade korektného stavu sú údaje zo žiadosti zaslané do príslušného členského štátu EÚ pomocou CCN/CSI výmennej siete.

Príjem žiadostí od zahraničných žiadateľov z krajín EÚ

Modul vykoná príjem a základnú kontrolu žiadosti na vrátenie DPH zaslanej prostredníctvom CCN/CSI siete z niektorej krajiny EÚ.

Spracovanie  žiadostí od zahraničných žiadateľov z krajín EÚ

Spracovanie žiadostí na vrátenie DPH prostredníctvom aplikácie pre správcov na špeciálnom oddelení daňového úradu Bratislava.

Sídlo

Novitech Tax, s.r.o.
Moyzesova 58,
040 01 Košice
 
  +421/55 3274 234
  projektova_kancelaria@tax.novitech.sk

Partneri

novitech teledom conference center
121VIEW EUROPE logo transparent BPMconsulting
ContentStore logo pflow male