VIES

Budovanie jednotného trhu v rámci krajín Európskej únie malo za následok zrušenie kontrol pohybu tovaru na hraniciach medzi členskými štátmi EÚ. Zrušenie hraničných kontrol prinieslo niekoľko pozitívnych prvkov ako je samotné zjednodušenie výmeny tovarov, odbúranie veľkého množstva dokumentov a v konečnom dôsledku aj zníženie cien vymieňaných tovarov. Aby sa však zabránilo možným podvodom v súvislosti s neexistenciou kontroly na hraniciach, je v rámci EÚ vybudovaný systém VIES (VAT Information Exchange System).

Návrh a vybudovanie takéhoto systému bolo strategickou podmienkou vstupu Slovenskej republiky do štruktúr Európskej únie. Tento systém výmeny informácií sme teda implementovali ešte pred vstupom SR do EÚ a v súčasnosti ho naďalej aktualizujeme podľa jej požiadaviek.

Systém VIES poskytuje dve hlavné služby:

  • umožňuje firmám získať rýchlo potvrdenie o platnosti registrácie DPH ich súčasných resp. potenciálnych obchodných partnerov
  • umožňuje zamestnancom daňovej správy monitorovať a kontrolovať toky intrakomunitárnych obchodov s cieľom odhaliť všetky možné podvody

 

Sídlo

Novitech Tax, s.r.o.
Moyzesova 58,
040 01 Košice
 
  +421/55 3274 234
  projektova_kancelaria@tax.novitech.sk

Partneri

novitech teledom conference center
121VIEW EUROPE logo transparent BPMconsulting
ContentStore logo pflow male