KRUZ - Register účtovných závierok

Informačný systém, ktorý zabezpečí prijatie účtovných závierok a ich súčastí prostredníctvom daňových úradov finančnej správy elektronickou, resp. papierovou formou. Po doručení sú vykonané definované kontroly a v prípade korektného podania sú účtovné závierky následne preposlané do registra účtovných závierok, kde sú podľa typu zverejnené vo verejnej, resp. privátnej časti. V prípade nekorektného podania sú identifikované príčiny a správca dane na základe tejto analýzy údajov, ktoré vykonáva systém KRUZ zaháji príslušné konanie voči daňovému subjektu.

 

Kruz admin2 01

 

Sídlo

Novitech Tax, s.r.o.
Moyzesova 58,
040 01 Košice
 
  +421/55 3274 234
  projektova_kancelaria@tax.novitech.sk

Partneri

novitech teledom conference center
121VIEW EUROPE logo transparent BPMconsulting
ContentStore logo pflow male