Daňový informačný systém (APV DIS/IS RDS/RO RDS)

NDC top

Aplikačné programové vybavenie daňového informačného systému (APV DIS, od roku 2012 IS RDS a od roku 2014 RO RDS) je jedným z najvýznamnejších informačných systémov vyvíjaných pre štátnu správu a zároveň najrozsiahlejšou softvérovou aplikáciou v Slovenskej republike.

Daňový informačný systém:

  • slúži pre viac ako 5000 používateľov na celom Slovensku
  • je tvorený ako integrovaný, viacúrovňový komplexný informačný systém zabezpečujúci výkon daňovej správy
  • všetky jeho systémy - daňový, administratívny a správa systému sú funkčne a dátovo prepojené  
  • je prepojený s okolím, predovšetkým s Ministerstvom financií SR, Štátnou pokladnicou SR, Slovenskou poštou, živnostenskými úradmi a obchodným registrom 
  • je neustále aktualizovaný v súlade s legislatívou SR, požiadavkami používateľov ako aj v súlade s rozvojovými projektmi.

 Od roku 2015 slúži ako plnohodnotný archív.

 

Sídlo

Novitech Tax, s.r.o.
Moyzesova 58,
040 01 Košice
 
  +421/55 3274 234
  projektova_kancelaria@tax.novitech.sk

Partneri

novitech teledom conference center
121VIEW EUROPE logo transparent BPMconsulting
ContentStore logo pflow male